Tomáš Jireček

SiR

Kdo je Sir?

Tomáš Jireček. Absolvent Vyšší odborné školy Caritas a Cyrilometodějské teologické fakulty univerzity Palackého v Olomouci. V současné době je hercem a lektorem divadelně improvizační skupiny Paleťáci.

 

Je spoluzakladatelem firmy Improvision, která principy divadelní improvizace aplikuje do pracovního i osobního života. Má za sebou desítky dílen a výcviků jak českých,  tak zahraničních lektorů. Je v dlouhodobém dramaterapeutickém výcviku Vývojové proměny. Zajímá se o Divadlo Forum. Píše básně, vydal sbírku Hrdinové nebo srabi?