Často pracujeme ve skupině, ale někdy i samostatně