Vystoupení absolventů – Pardubice

Úvodní slovo lektorů