Sebevědomí

Sebevědomí

Sebevědomí. Vědomí sebe. Uvědomění si vlastní důležitosti. Asertivní jednání. I to se dá natrénovat a dělá to moc dobře na duši.