Spolupráce

První dovednost, kterou na kurzech trénujeme, je spolupráce. Na té totiž veškerá komunikace a improvizace stojí.