aka

Profilovka Paleťáci (1)

Kdo je Profilovka Paleťáci (1)?

Pár otázek