aka

Profilovka Paleťáci (5)

Kdo je Profilovka Paleťáci (5)?

Pár otázek