aka

Profilovka Paleťáci (4)

Kdo je Profilovka Paleťáci (4)?

Pár otázek