aka

Profilovka Paleťáci (2)

Kdo je Profilovka Paleťáci (2)?

Pár otázek