Tomáš Němec

Blonďák

Kdo je Blonďák?

Tomáš Němec. Skaut odjaktěživa, vysloužilý skokan o tyči a toho času i student oboru “Ajtý” na Univerzitě Hradec Králové. Improvizaci se věnuje více než 7 let v pardubické improvizační skupině Paleťáci. Ve skautském světě je krom jiného instruktorem zážitkově-vzdělávacího kurzu “Svatoplukovy pruty” zaměřeného na podporu a rozvoj skautských společenství.

 

Tomáš je extrovert navenek a introvert uvnitř. Nebojí se jít do extrémů kdekoliv, jakkoliv a s kýmkoliv. Miluje pohyb, energii okolních lidí a užívá si sdílení a uvědomování si právě prožitých poznatků. Tvrdohlavě pluje proti proudu a do všeho jde naplno. Jeho heslem je: “Když život dává, ber!”